Đăng kí nhận thông tin
Tìm kiếm

Các lớp tập huấn Phẫu thuật nội soi cột sống năm 2012

Trong năm 2012, hãng Richard Wolf tiếp tục hợp tác các bệnh viện và trường đại học tổ chức các khóa tập huấn cho các phẫu thuật viên khắp nơi trên thế giới

Tại Thổ Nhĩ Kỳ

  •      Ngày 1-2/06/2012
  •      Ngày 7-8/09/2012
  •      Ngày 7-8/12/2012

//www.richard-wolf.com/fileadmin/images/content/Dateien/Unternehmen/Eventpdf/Workshops/Wirbelsaeule/june_1-2_korr.pdf

 

 

 

Các đơn vị phối hợp tổ chức:

  • Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University
  • Department of Anatomy - Medical School of Cerrahpasa - Istanbul University
  • Department of Spine Surgery and Pain Therapy - Center for Orthopaedics and Traumatology - St. Anna Hospital Herne.

Thành phần diễn giả và hướng dẫn:

Dr. Ali Güven Yörükoðlu - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Prof. Dr. A. Nail Ýzgi - Director of the Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Prof. Dr. Ali Tuncay Canbolat - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Assoc. Prof. Altay Sencer Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Dr. Aydın Aydoseli - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Dr. Burcu Göker - Department of Neurosurgery - Karaman State Hospital - Karaman, Turkey

Dirk Göethel - Product Manager for Orthopedics/Sport Medicine/Neurosurgery - Richard Wolf Company - Knittlingen, Germany

Dr. Fahir Þencan - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Dr. Görkem Alkır - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Dr. Ýlyas Dolaþ - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Assoc. Prof. Dr. M. Kemal Hamamcıoðlu - Director of the Department of Neurosurgery - Avrupa Florance Nightingale Hospital - Clinical Research Centre - İstanbul Bilim University

Dr. Mehmet Osman Akçakaya - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Dr. Osman Boyalı - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Prof. Dr. M. Yakup Tuna - Director of the Department of Anatomy - Medical School of Cerrahpasa - Istanbul University

Dr. Mehmet Osman Akçakaya - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Dr. Osman Boyalı - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University

Prof. Dr. Salih M. Akkın - Department of Anatomy - Medical School of Cerrahpasa - Istanbul University

Prof. Dr. S.Murat Ýmer - Department of Neurosurgery - Medical School of Istanbul - Istanbul University (Retired) - Memorial Atasehir Hospital

Priv. Doz. Dr. Sebastian Ruetten - Head of the Department of Spine Surgery and Pain Therapy

Center for Orthopaedics and Traumatology - St. Anna-Hospital, Herne/Germany

Prof. Dr. Serra Sencer - Director of the Department of Radiology - Medical School of Istanbul - Istanbul University

 

 

 

Tại Mỹ

 

Ngày 30-31/03/2012

Tại Advanced Spine Surgery Center- UNI0N, NJ, USA

//www.richardwolfusa.com/fileadmin/images/content/USA_data/PDF_documents/Spine/Course_information_UNI0N_NJ-03032012.pdf

//www.advancedspine.com/About-Us.aspx

 

 

Tại Đức:

 

Ngày 16-17/03/2012

Các đơn vị phối hợp tổ chức:

Department of Spine Surgery and Pain Therapy - Center for Orthopaedics and Traumatology, St. Anna-Hospital Herne
Department II for Anatomy, Center of Anatomy - University of Cologne