Đăng kí nhận thông tin
Tìm kiếm

Chi tiết - Hình ảnh

Test kiểm tra nhanh Nitrat trong thực phẩm
  • Test kiểm tra nhanh Nitrat trong thực phẩm

  • Giá: Liên hệ
  • File đính kèm:
Thông tin:

Đơn vị: 20 test/hộp

Giới hạn phát hiện: 50 ppm (với mẫu nước) ;  500 ppm (với mẫu thực phẩm)

Thời gian cho kết quả: 15 phút (với mẫu nước) ; 45 phút (với mẫu thực phẩm)

Copyright © 2016 Thành Phương .All rights reserved.