Đăng kí nhận thông tin
Tìm kiếm

Chi tiết - Hình ảnh

Test kiểm tra nhanh Methanol trong rượu
  • Test kiểm tra nhanh Methanol trong rượu

  • Giá: Liên hệ
  • File đính kèm:
Thông tin:

Đơn vị: 10 test/hộp

Giới hạn phát hiện: 0.06%

Thời gian cho kết quả: 15-20 phút

Copyright © 2016 Thành Phương .All rights reserved.