Đăng kí nhận thông tin
Tìm kiếm

Chi tiết - Hình ảnh

Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa qua một Trocar
  • Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa qua một Trocar

  • Giá: Liên hệ
  • File đính kèm:
Thông tin:

Cắt ruột thừa qua Phẫu thuật nội soi ổ bụng qua một lổ Trocar đi qua rốn là một trong số các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn ở ổ bụng. Kỹ thuật này có đặc điểm đơn giản và, an toàn của phẫu thuật hở và hình ảnh quan sát rõ ràng của phẫu thuật nội soi ổ bụng. Phẫu thuật này giúp giản thiểu sang chấn và tăng tính thẩm mỹ

Bộ dụng cụ gồm:

  • Ống kính soi ø 10 mm, dài 190 mm, kênh dụng cụ 5 mm, thị kính gấp góc
  • Kềm gắp và phẫu tích không sang chấn, ø 5 mm, dài 310 mm, đơn cực
  • Kềm gắp và phẫu tích, ø 5 mm, dài 300 mm, lưỡng cực
  • Trocar 10 mm
  • Ống hút / tưới rửa, ø 5mm, dài 310 mm

 

Copyright © 2016 Thành Phương .All rights reserved.